Ochrona zdrowia Usługi

Ważne badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko Biała - usługi dla Ciebie.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin działalności. Jak wyglądają takie badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z użytkowaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) i okulistyki. Badania przeprowadza się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie należy obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, że podczas pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im każdego roku.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Similar Posts