Rachunkowość i finanse

Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Sprawdź więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności na https://bit.ly/34eI4gi.

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż określenie to większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia identyczną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym terminie zdecydowanie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może dodać indywidualne scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wymienione powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też wyraźną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts