Rachunkowość i finanse

Faktura proforma czyli tymczasowy rachunek sprzedaży

Co oznacza faktura proforma - uzupełnij swoją wiedzę!

Wszyscy, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów online, otrzymali choć raz fakturę pro forma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w dokumentacji księgowej?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, wobec tego raz za razem spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada natomiast zatrzymać ją na przykład w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który rodzajem zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi ani zakupu artykułów, a więc w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem dotyczy usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej opisane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • określenie przewidywanej daty realizacji usługi czy też dostarczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Należy również mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy kontrahent wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź przeleje zaliczkę.

Similar Posts