Rachunkowość i finanse

Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Kluczowe wiadomości w temacie metody kasowej. Przekonaj się!

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, kiedy muszą kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o przelewie należności za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Jeżeli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie otrzymać od fiskusa wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie określony przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe odradzają firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Jednak już przy kilkuset dokumentach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts