Rachunkowość i finanse

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Poszerz swoją wiedzę o nocie księgowej 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej czy później zawsze spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie czy wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych problemów z wypłacalnością bądź jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts