Robienie zakupów

Centralka telefoniczna

Producentami, a jednocześnie liderami w branży centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają duże doświadczenie w produkcji centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – czy są niezbędne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centralki telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.

Similar Posts