Budownictwo Robienie zakupów

Rodzaje kontenerów na odpady

Kup kontener KP 7.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z gromadzeniem oraz przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Similar Posts