Rozwiązania dla przemysłu

Do czego służy multiswitch kaskadowy?

multiswitch kaskadowy

Sieci telekomunikacyjne obecne są prawie we wszystkich budynkach. O tym, czy określona sieć jest odpowiednia, decyduje sporo czynników. Musi rzecz jasna być bezpieczna i gwarantować dużą jakość transmitowanych sygnałów, jednak tak samo ważna jest możliwość bezproblemowego jej powiększenia. Zrobienie kolejnych połączeń nie powinno wiązać się z koniecznością przeprowadzenia złożonych robót – w wyniku tego inni odbiorcy nie byliby w stanie bowiem przez pewien czas uzyskać dostępu do sieci. Szczęśliwie stworzone zostały urządzenia, z którymi powiększenie sieci jest szybkie i bezproblemowe dla odbiorców – chodzi o multiswitche kaskadowe, których użycie od niedawna wymagane jest przepisami.

Działanie multiswitcha kaskadowego

Multiswitch kaskadowy umożliwia szybkie poszerzenie sieci. Jest to pudełko ze znajdującymi się na bokach gniazdami oraz złączami, do jakich podłączane są kable. Jeżeli niezbędne będzie poszerzenie instalacji – między innymi wtedy, kiedy kolejny odbiorca wykupił usługę – musimy tylko podłączyć kolejny kabel. Multiswitch kaskadowy może posiadać różne liczby wyjść dla odbiorców – najprostsze urządzenia tego typu posiadają osiem gniazd, jednak w sprzedaży znajdziemy również multiswitche kaskadowe z 16, 24 lub 32 wyjściami.

Parametry multiswitcha kaskadowego

Jak nietrudno się domyślić, przy doborze multiswitcha kaskadowego najważniejsza będzie oczywiście liczba gniazd – dla niewielkich obiektów nie musi przekraczać 8, jednak w większych domach należy oczywiście wykorzystać modele o wyższej liczbie gniazd. Bardzo ważna jest także separacja pomiędzy gniazdami a wyjściami – w największym stopniu wpływa ona na czytelność danych. Dobre multiswitche kaskadowe oferują separację na poziomie trzydzieści db. Będzie to istotne w szczególności w sieciach kablowych kilku dostawców cyfrowych.

Nasz adres:
GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]

Similar Posts