Usługi

Co mają na celu badania operatorów?

Zamów badania operatorów Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl.

Kiedy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zazwyczaj kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je wykonać. Konieczność ich wykonania ten prawo nakłada także na operatorów wózków, dźwigów, koparek i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka konieczność i na czym badania te polegają?

Dlaczego badania operatorów są obowiązkowe?

Ustawa wyraźnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Poza tym, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, kłopotami ze wzrokiem bądź nie dość szybką reakcją. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i dlatego robienie tego typu kontroli jest kluczowe.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a także prędkość reakcji, zdolność oceny odległości i poziom koncentracji. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż pół godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Standardowo są to trzy-cztery lata, zaś dla osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Similar Posts