Usługi

Coach biznesu pomoże rozwinąć Ci kompetencje zarządzania zespołem

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z doradcą zawodowym Kraków.

Rynek pracy w ostatnich latach jest bardzo konkurencyjny i wymaga ciągłego dostosowywania się do jego bieżących warunków. Z tej przyczyny tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, ale także wydajna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wesprzeć się praktyką jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń swoje kwalifikacje zawodowe

Doświadczony coach psycholog służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, otwiera ją na następujące zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również otwiera nowe perspektywy kariery. Coach koncentruje się na postanowieniach oraz aspiracjach klienta, toteż sesje coachingowe każdorazowo są spersonalizowane, ukierunkowane na zrealizowanie ustalonych założeń. Kto często postanawia skorzystać z usług coacha kariery? To zwłaszcza menedżerowie bądź prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozszerzyć swoje kompetencje w sektorze zarządzania i planowania pracy.

Jak wygląda współpraca z doradcą zawodowym?

Fundamentem dającej pozytywne wyniki współpracy z coachem kariery, jest szczegółowe zrozumienie klienta. Z tej przyczyny inicjująca sesja z coachem upływa na dokładnym wyznaczeniu oczekiwań i ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najważniejszych sukcesów oraz porażek zawodowych. Pozwala to określić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy coaching oraz wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do uzyskania zakładanych rezultatów. Pierwsza rozmowa nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można nawiązać kontakt przez telefon bądź internet. Po przeprowadzeniu określonej serii spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, jak również czy ewentualnie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Similar Posts