Usługi

Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

Zamów badania wysokościowe Bielsko.

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie niebezpiecznych wypadków, wprowadzono konieczność przeprowadzania szczegółowych badań sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – definicja pracy na wysokości

Definicję pracy na wysokości określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na podestach, kominach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych przeciwwskazań mogących niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Celem lekarza jest wykluczenie występowania u pacjenta problemów z błędnikiem, wad wzroku lub padaczki. Oprócz tego należy także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania wykluczają kandydatów?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je systematycznie co 12 miesięcy. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, niedowidzenie, a także cukrzyca i padaczka. Warto podkreślić, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi samojezdnych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Similar Posts