Usługi

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Potrzebujesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego? Wejdź na https://tinyurl.com/yedl4czo

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają setki zwykłych i specjalistycznych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż w sieci nietrudno wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie zastąpią one usług wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, np. gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na ostateczny koszt tłumaczenia

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują wymienione niżej czynniki:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (angielski, holenderski) będzie zwykle tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje tekst. Przekład umów handlowych, prac naukowych bądź podręczników medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, aby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niepożądanych pomyłek.

Przekład zwykły a przysięgły

Wypada nadmienić, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia bądź świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu, a także nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Similar Posts