Budownictwo Usługi

Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

W toku budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania trzeba zadbać o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozwój szkodliwych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które elementy budynku trzeba zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza dachy, fundamenty, balkony, piwnice i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z lub opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wodą i jakiej techniki powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Komu zlecić przygotowanie hydroizolacji?

Ważne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, mającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze ekspertami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, taśm PVC, taśm dylatacyjnych czy węży iniekcyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, naprawą i uszczelnieniem przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.

Similar Posts