Usługi

Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

Więcej o badaniach wysokościowych Bielsko - skieruj się w to miejsce.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy ocenianiu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy inteligencji, temperamentu, osobowościowe. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr oraz wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Zatajanie informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Similar Posts